Tuotteet

Vuorovaikutuskoulutus
Esiintymisvalmennus
Asiakaspalvelukoulutus

Esimiehen vuorovaikutustaidot
Haastavat tilanteet esimiestyössä
Työyhteisö ja esimiestyö muutoksessa

Toiminnalliset ja draamalliset menetelmät opetustyössä
Ryhmädynamiikka ja ryhmän hallinta opetustyössä

Johtoryhmien valmennus ja työnohjaus
Toiminnallinen työskentely osana kehittämistyötä

Työelämäteatteri; teatterin ja draaman sovellukset eri teemoihin

Juonnot